Havarijní pojištění – výpočet ovlivňuje více faktorů

Pokud uvažujete o havarijním pojištění, neměla by být hlavním faktorem pouze cena pojištění. Nejdůležitější je kvalita pojištění. Ta se dá odhadnout podle limitů plnění, které pojištěný dostane od pojišťovny v případě pojistné události. Rychlost likvidace pojistné události a kvalita asistenčních služeb jsou dalšími hledisky, které je potřeba při výběru pojištění vzít v úvahu.

Co ovlivňuje vypočtenou cenu?

Výši pojistného tvoří především typ a značka vozidla, ale také pořizovací cena a stáří vozidla. Obecně platí, že čím je vozidlo starší, tím by měla být cena pojistného nižší. Svou roli sehrává také komplexnost pojištění nebo pojištění pouze některých rizik, zvolená spoluúčast – pojistné je levnější při vyšší spoluúčasti- a také region, ve kterém je vozidlo provozováno, zvolená frekvence plateb a bezeškodní průběh předcházejícího pojištění.

Ve výpočtu se objeví i spoluúčast

Většina havarijních pojištění vyžaduje spoluúčast pojištěného. To znamená, že pojištěný musí v případě pojistné události zaplatit určité procento z částky plnění nebo sjednanou pevně stanovenou sumu. Výše této spoluúčasti pak ovlivňuje výpočet ceny pojistného. Je potřeba uvážit, jak vysokou částku jste schopni v případě nehody uhradit.

Havarijní pojištění je možné sjednat i pro zahraničí

Chcete-li cestovat do zahraničí bez obav z nehod a škod na vašem vozidle, můžete rozšířit své havarijní pojištění právě o tuto výhodu. Pokud do zahraničí nejezdíte často a považujete tedy havarijní pojištění (http://www.top-pojisteni.cz/havarijni-pojisteni) pro zahraničí za zbytečné, můžete si sjednat pojištění pouze pro Českou republiku. Výpočet tuto okolnost zohlední a pojištění je pak levnější.

riziku se nevyhnete - srovnejte si havarijní pojištění, havarijní pojištění vám ušetří peníze i trápení, víte jak postupovat při nehodě v zahraničí

Havarijní pojištění výpočet