Kalkulace a srovnání cen

Havarijní pojištění výpočet lze také využít nejen ke kalkulaci ceny za pojištění motorového vozidla, ale může být též nástrojem ke srovnání jednotlivých pojistných nabídek zdejších pojišťoven. Porovnání a vlastní výpočet cen je velice rychlou záležitostí – vyžaduje jen zadání potřebných údajů o daném konkrétním vozidle a popřípadě o jeho majiteli. Havarijní pojištění patří do oblasti nepovinných pojištění, proto se také jejich obsah a cena může u jednotlivých pojišťoven výrazně lišit. Ke zjištění, kde lze pořídit havarijní pojištění nejlevněji - výrazně napomůže nezávazná kalkulace a srovnání cen nabízených jednotlivými pojistnými subjekty.

Vstupní data pro výpočet ceny

Havarijní pojištění výpočet je možný po zadání potřebných vstupních dat. Výpočet ceny za havarijní pojištění vyžaduje nejprve zadání vstupních údajů, poté následuje vyplnění doplňujících dat, pak dojde ke kalkulaci ceny havarijního pojištění. V případě, že je požadováno doporučení nejlevnějšího pojištění – využijí se srovnávače cenových nabídek jednotlivých pojistných subjektů, které toto pojištění nabízí. Mezi základní vstupní data patří:

 • tovární značka vozidla
 • model vozidla
 • rok výroby
 • výkon motoru
 • počet sedadel
 • hmotnost vozidla
 • apod.

Doplňující údaje pro výpočet ceny

Havarijní pojištění výpočet je v jistém ohledu závislé i na dalších doplňujících údajích převážně o daném motorovém vozidle, které má být pojištěno pro případ havárie. Sem patří například údaje o:

 • pojistné částce
 • počet ujetých km
 • první uvedení do provozu
 • užití vozidla
 • zabezpečení vozidla
 • apod.

Výpočet havarijního pojištění lze tedy rozdělit do několika fází – zadání vstupních dat o vozidle, vlastní výpočet a srovnání pojistných nabídek jednotlivých pojišťoven. Veškeré tyto kroky se provedou online a v případě zájmu lze uzavřít tímto způsobem i vlastní pojistnou smlouvu.

riziku se nevyhnete - srovnejte si havarijní pojištění, havarijní pojištění vám ušetří peníze i trápení, víte jak postupovat při nehodě v zahraničí

Havarijní pojištění výpočet