Havarijní připojištění do zahraničí

Využijte nabídku na havarijní připojištění do zahraničí online variantou uzavření. I v oblasti pojistných produktů zaměřených na pojištění rizik spojených s cestováním, lze uplatnit sjednávání a vlastní uzavíraní pojistných smluv týkající se ochrany zdraví a majetku osoby cestující mimo hranice ČR. Základní cestovní pojištění se již stalo takřka nezbytnou součástí přípravy na cestu do zahraničí. Možná, že někteří klienti ani nevědí, že základní cestovní pojištění se může rozšířit ještě o další havarijní připojištění, která se dají sjednat online způsobem. Existuje ještě celá řada pojistných produktů, které přiměřeným způsobem reagují na předvídatelná rizika související s danou cílovou lokalitou, případně vyjadřují druhy prováděné činnosti během pobytu, nebo mají vztah k nejrůznějším odpovědnostem za škody způsobené jiné osobě na zdraví či majetku.

Pomoc pojišťovny pro případ tísně

V rámci havarijního připojištění do zahraničí je možné online formou sjednat s pojišťovnou i poskytování nejrůznější pomoci prostřednictvím asistenčních služeb. Asistenční služby jsou aktuální v případech, kdy se klient dostane do nečekané tísně. Tehdy je na řadě pomoc pojišťovny, avšak jen v předem sjednaném rozsahu. Asistenční služby mohou mít nejrůznější podobu. Rozsah pomoci pojišťovny závisí na typu krizové situace, do které se jejich klient dostal. Podstatou pomoci je zabezpečení klienta v oblasti finanční, či materiální, tlumočnické a případně poskytnutí právnické pomoci, ale taky zajištění opravy vozidla, odtah apod.

Při online připojištění do zahraničí ušetříte

V případech sjednávání havarijního připojištění do zahraničí online máte možnost ušetřit i finanční prostředky. Online připojištění bývá obvykle finančně zvýhodněno, oproti běžnému uzavírání pojistek do zahraničí, se dá ušetřit až 10 % z původní ceny pojistky. Cestujete- li častěji, nebo ve větším počtu osob, není již zcela tato finanční částka zanedbatelná.

riziku se nevyhnete - srovnejte si havarijní pojištění, havarijní pojištění vám ušetří peníze i trápení, víte jak postupovat při nehodě v zahraničí

Havarijní pojištění výpočet