Havarijní pojištění – výpočet pomůže při výběru

Havarijní pojištění sice není povinné, ale jeho uzavření se jistě vyplatí. Slouží k ochraně vozidla před škodami, které mohou vzniknout při havárii nebo škodami, které způsobí živly, vandalismus, odcizení nebo neoprávněné užití vozidla. Může se jednat o vysoké částky, ale pokud má majitel vozidla uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna nahradí škodu, která v uvedených případech na vozidle vznikne. Každý, kdo chce uzavřít havarijní pojištění, by si měl provést alespoň orientační výpočet a zvážit, u které pojišťovny toto pojištění uzavřít.

Havarijní pojištění a povinné ručení

Pokud jste při výpočtu havarijního pojištění zjistili, že cena havarijního pojištění je pro vás vysoká, protože váš automobil již nepatří mezi nejmladší, můžete zůstat pouze u povinného ručení. Budete-li viníkem případné nehody vy, nikdo vám nezaplatí škody na vašem autě, podobně nedostanete žádné odškodnění v případě odcizení a vandalismu.

Výpočet havarijního pojištění začíná u hlavních rizik

Základem pro výpočet havarijního pojištění jsou rizika, proti kterým je možno se pojistit. Jedná se o riziko havárie, krádeže, poškození nebo zničení živly nebo zásahem cizí osoby. Při výpočtu havarijního pojištění je možno různá rizika zkombinovat nebo se pojistit proti všem rizikům. Kromě těchto základních rizik je možno připojistit se i proti vedlejším rizikům.

Do výpočtu havarijního pojištění lze zahrnout i připojištění

Výpočet havarijního pojištění ovlivní i volba připojištění proti tzv. vedlejším rizikům. Jedná se o pojištění čelního skla, výbavy, zavazadel, pojistit lze i náklady na náhradní vozidlo a úraz dalších přepravovaných osob.

riziku se nevyhnete - srovnejte si havarijní pojištění, havarijní pojištění vám ušetří peníze i trápení, víte jak postupovat při nehodě v zahraničí

Havarijní pojištění výpočet